Over 100,000 people are in need of a kidney transplant. Roughly 6,000 people donate their kidney every year. Less than 5% of those 6,000 living kidney donors donate to someone that they do not know; this type of donor is known as a Good Samaritan donor.


The Parish Council, with the blessing of Father Paul, wishes to make an urgent appeal to our parishioners and to the entire Albanian Orthodox community in the US.  However, this is not just another appeal.

 

Këshilli i Kishës Ortodokse Shqiptare “Trinia e Shenjtë” në Boston, me bekimet e At Paulit, bën këtë njoftim për besimtarët dhe për gjithë komunitetin shqiptar ortodoks në SHBA.  Në fakt, nuk është thjesht një njoftim i zakonshëm.

 

Albanian born, Aleksander Pallko, age 40, currently resides in Quincy, Massachusetts, and he is in a race against time. Aleks was diagnosed with end-stage kidney failure, and he urgently needs a kidney transplant.

 

Z. Aleksander Pallko është 40 vjec, me origjinë shqiptare dhe aktualisht banues në Quincy, Massachusetts. Ai është në garë me kohën. Kohët e fundit është diagnostikuar në fazën terminale të mosfunksionimit të veshkave (insuficiencë renale) dhe nevoja për transplant tashmë është eminente.

 

Holy Trinity Church shares Aleks’ story, and we humbly ask all of you to share it as well.  May  God work a miracle in Aleks’ life.

 

Kisha jonë po përcjell këtë njoftim, duke kërkuar përulësisht prej jush të bëni të njëjtën gjë. Shpresojmë dhe lutemi që Zoti të bëjë një mrekulli për Aleksandrin.

 

 

Mesazh
Mesazh

Po ju përcjellim një histori vuajtjeje, por edhe shprese. Po ju përcjellim një shembull, se si njerëzit bashkohen të frymëzuar nga dashuria e Perëndisë dhe dhurojnë shpresë e mbështetje për njërin nga vëllezërit tanë, për njërin prej nesh. Ajo që ai kërkon prej jush, është përhapja e fjalës, derisa të gjendet një person që është i gatshëm të dhurojë njërën veshkë, një njeri që është i gatshëm të shpëtojë një jetë. Për më shumë detaje dhe informacion, lexoni fjalët e tij më poshtë.

Aleks' Story
Aleks' Story

Aleks needs our help reaching out to potential living kidney donors. His is a story of personal hardship and hope. It is a story of people coming together, inspired by the love of God, and giving hope and support to one of our brothers – one of our own. For more details and information, you can read his full story below.

Kidney Transplant Program
Kidney Transplant Program

A pioneer in organ transplant since 1963, the Kidney Transplant Program at the Massachusetts General Hospital Transplant Center. Our expert surgeons have performed more than 3,000 kidney transplants and have achieved some of the best graft and patient survival rates in the country.

Take a first step towards becoming a living kidney donor
Take a first step towards becoming a living kidney donor

Interested? Take a BREEZE TRANSPLANT™ online health history questionnaire to detect any medical conditions that may affect your ability to be a living donor. This questionnaire is confidential. Only health professionals on the Living Donor Team will use this information. This information will not be shared with the transplant candidate or others.