Liturgical Calendar

SERVICE SCHEDULE

 

KALENDARI KISHTAR

     

October 9

 • 3rd Sunday of Luke – Divine Liturgy – 10am

October 16

 • Sunday of the 7th Ecumenical Council – Divine Liturgy – 10am

October 23

 • 6th Sunday of Luke – Divine Liturgy – 10am

October 30

 • 5th Sunday of Luke – Divine Liturgy – 10am

November 6

 • 7th Sunday of Luke – Divine Liturgy – 10am

November 13

 • 8th Sunday of Luke  – Divine Liturgy –  10am

November 20

 • 9th Sunday of Luke  – Divine Liturgy – 10am

November 27

 • 13th Sunday of Luke  – Divine Liturgy –  10am
 

9 tetor

 • E diela e 3-të e Llukait – Liturgjia Hyjnore - ora 10:00

16 tetor

 • E Etërve të Sinodit VII Ekumenik – Liturgjia Hyjnore – ora 10:00

23 tetor

 • E diela e 6-të e Llukait – Liturgjia Hyjnore – ora 10:00

30 tetor

 • E diela e 5-të e Llukait – Liturgjia Hyjnore – ora 10:00

6 nentor

 • E diela e 7-të e Llukait – Liturgjia Hyjnore – ora 10:00

13 nentor

 • E diela e 8-të e Llukait – Liturgjia Hyjnore – ora 10:00

20 nentor

 • E diela e 9-të e Llukait – Liturgjia Hyjnore – ora 10:00

27 nentor

 • E diela e 13-të e Llukait – Liturgjia Hyjnore – ora 10:00